Search form

Hebreos 5:7

7Ja inun, nenu mai anu yudabube Cristo jiweyua mawawen dateyamanun ika yumain sain iki kaxai jawen Epa Diosun medabewatidu shinain jabe janchakin jau jawen date yushin nemaxunun jawen kushipa ea aniki. Jawen Epan jancha ninkakin danainsmawen taexun Epa Diosun jaska wai ninkatan jawen date nemaxuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index