Search form

Hebreos 6:16

16Ja inun, nukunabu yubakakatsi shinain: “Jawada en jatube yubakai en akamaken jadatuda kushipatun jau ea jaskada waxanunwen”, iki tsuada kushipaki mesei yubakamisbuki. Janua jaskakidi yubakaimawen taea ana shinan betsakin ana tsuan yuba betsa wakin maewatidumaki, jawen taea jaa ikidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index