Search form

Hebreos 6:19

19Na jaska ikunwankin nun manakaibudan, nukun yushin nun ma mestenwanbuki, jawen xaxu tsumakin mai betanti xankama putakin mestenwankin mai pus amamisbu keska wakinan. Nukun shinan jaska mestenwanwen taea Jesúsun ma nuku pewaxuni anu jawa dateama nukun Dios medibi anu nun kematiduki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index