Search form

Hebreos 9:10

10Ja inun, jawen yubati jancha bena Diosun yuidiama jaska wakin jau pixanunbun inun, jaska wakin jau nuxuxanunbun inun, jaskai pepai jau dachukixanunbun yusinkin jatun yuda bestikidi Diosun jatu yununi jawen jatu medabewayuniki. Jakia natian na jabias jancha chibankin tsuan ibubis jatun shinan mekekin pewatidubumaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index