Search form

Santiago 1:13

13Ja inun, chakabun Dios unanti watiduma inun jau nun chakabu wanun Diosun nuku yunutaskaismaki. Jaskawen taexun tsuabunda jatun shinanwen jawada kemu taxnia uin kanekatsis ikin yuikin: “Diosun unanti wakin ea kanemakatsis ikikiki”, iwanan, jau jaska ibubis shinain janchayamakubainunbunwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index