Search form

Santiago 2:23

23Jaska Abrahamnen Dios ninkaxun jawen jancha chibankin jawen bake yaushiama jawada Diosun yunua axuniwen taexun Moisin jakidi kenekin yuikin: “Abrahamnen Diosun jancha ikunwaniwen taexun Diosun shinankin: ‘Abraham juni pepaki’ ”, aniki. Januxun ana Diosun yuikin: “Abrahamnan, en jaibuki”, anikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index