Search form

Santiago 4:12

12Ja inun, jawada nun anunbun Diosun jawen jancha nuku inankin yununiwen taexun ja bestitun yudabu kupia akeaketiduki, jatun pepawen inun jatun chakabuwenan. Jabiaskabiaken jawen janchawen yununi shinanma kanei matudan, jabun matu enawaibu jatu unanti wakin jatu chitenun ixun man kanekubainaii. Jatu jaska watimaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index