Search form

Santiago 4:7

7Jaskawen taexun Diosun medabewakin jau matu mekekubainun jaska bechipaiai axunkin chibankubainkanwen. Jaskai jen iyamakin diablo Satanásan matu chakabuwamakatsi ikaya: “Diosun ea mekeaya en mia ninkamaki. Tudi kadiwe”, man wakubainaya Diosun kushipaki datei Satanás paxaxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index