Search form

Santiago 4:8

8Jaskaken tsuabunda Dios inun Satanás ja dabe chibankin man shinanchakaya matu yusinun ninkakanwen. Janun Dios shinan kayabikin jaibu kayabi wadikanwen, jadi jau matube jaibunain dasinunan. Man jaskakubainaibudan, jaska nukun meken detsis mepanui nun yamamis keska wakin matun juintiwen man shinan chakabuwai jaki pechi jakimatan yamawadikanwen. Jaska wakin man Dios bechipaikin jaibu wakatsis ikaibu Diosun matu jaibu waxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index