Search form

Santiago 5:4

4Jaskaxanikiki. Ninkaidakanwen. Dayakapabu jatu dayamakin matun bai jatu udumakin jatu padankin jaska wakin man jatu bexpa bechimis yuiaibu nukun Epa Dios kushipajaidatun jatu ninkamiski. Ja inun, matun yunu matu tsekaxun manchinxunmisbun jaska man jatu pakama yui matuki ja ikaibu ninkadiamiski, Epa Diosunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index