Search form

Juan 1:29

Jesús Diosun bakeki, akin Juanen jatu unanmanikiaki, na janchadan

29Janua uxashini bestentan maniabun Jesús juai chaima bechitan metukin Juanen jatu yuikin:

—Uinkanwen. Dios daewakin jatun chaxuwan bake menumisbu keska wai yudabu dasibibun chakabu jatun jatu buaxunkin Dios nuku daewaxunti ma juikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index