Search form

Juan 12:44

Jesús danainbuwen taexun Diosun jatu kupixanikiaki, na janchadan

44Januxun jancha kushipawen Jesúsun nuku yuikin:

—Tsuabunda ea ikunwankin ea besti ikunwanma jakia en Epa jatun ea yununidi ikunwankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index