Search form

Juan 13:1

Jawen tsumabu Jesúsun jatu juchunikiaki, na janchadan

1Pascua nawai meshukidi ixanaitian yudabu jenebaini jawen Epa Diosbe ana dasi kaxanai ma kemai Jesúsun unain na mai anua jabun ikunwainbu bechipai jatuwen nuikunkaini jaska bestiwenma jakia nun jawenabuwen taea nuiyabis mawakin nuku uinmaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index