Search form

Juan 18:37

37januxun Pilaton ana yuikin:

—Jaskakenan, chanima min xanen ibu kayabidaka— aka

Jesúsun ana yuikin:

—Min jaska jadi yuiaidan, en Xanen Ibu kayabiki. Jaskanun ika yudabube jiwei en taxnikidaniki, jatu chanima kayabi mextanmaidan. Tsuabunda chanima jancha bechipaikin en jancha ninkamisbuki— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index