Search form

Juan 19:12

12jaska wa ninkatan Pilato taxnikidan Jesús jawa wama nichinun ikaya judio xanen ibubun jui kushipawen Pilato ana yuikin:

—Tsuada xanen ibu kayabi ikatsis ikin min xanen ibu kayabi César danankin jawen kushipa mebinpai imiski. Jawa wama Jesús min nichiainan, min Césarn jaibumaki— akubainaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index