Search form

Juan 19:28

Jaskatan Jesús mawanikiaki, na janchadan

(Mt 27.45-56; Mr 15.33-41; Lc 23.44-49)

28Jesúsun jaska nuku yuitan dasibi jawen Epa Diosbe yubakani keyuai unain Diosun jancha anu jaska jakidi keneni menei Jesúsun jui kushipawen yuikin:

—Ma unpax manui en tetsusinaki— ikai

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index