Search form

Juan 4:1-2

Samarianawa ainbube Jesús janchanikiaki, na janchadan

1-2Juan binunkin Jesúsun yuda ichapa jaki chiti ikabu wakin jatun jatu nashimamabiaken nun jawen tsumabun jatu nashimapakebiaya ichati jiwe xanen ibu fariseobun ninkai jaki sinataibu Jesúsun ninkatan jatube ja ikatsi ikama 3-4jaska ninkabaini nukubetan Judea jenebaini Galilea anu ana kai Samaria mai pakea dunkemisbu ana janu kama dainbainkin napaibainun ika kai

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index