Search form

Juan 4:7-8

7-8Sicar maewan anua piti bixuin nun kaken Samarianawa ainbu betsa juxun unpax biai Jesúsun yukakin:

—Min unpax biaidan, ea amawe— aka

9judiobu Samarianawabube janchaisbumawen taea e itan ainbun yuikin:

—En Samarianawaki. Miadan, min judioki. ¿Jaskakin min ea unpax ea akai?— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index