Search form

Juan 5:19

Jawen Epan Jesús jawen kushipa inanikidi yusinikiaki, na janchadan

19Jesúsun ana jatu yuikin:

—Chanima en matu yuiaii. Diosun baken jawen shinanen besti jaska atidumaki. Jakia jamapai shadabu Epa Diosun akai uinkin jabiaskadi wakin jawen bakendi adiatiduki. Jaskaken Epa Diosun shinanen ea jawen baken en adiaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index