Search form

Juan 8:37-38

37-38Jakia en jancha ninkama man Abrahamnen bababubia eki sinatakin man jatiditun ea detekatsis ikaii. Ea janchaidan, en Epan jawada akai uintan en matu yuimiski. Jakia matunan, matun ibuan akai uinkin ninkatan man mawamiski— jatu wa

39—Jamaki. Diosun katuni Abrahamnen bababudan, nun nukuki— ikaibun Jesúsun ana jatu yuikin:

—Matu chanima man Abrahamnen bababudan, jaska Abrahamnen ani man adiakeanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index