Search form

Juan 9:4-5

4-5—Na mai anu yudabube jiwea en bin chaxajaida keskaki, jatu unanmanikadan. Jaska en xaba jayawen taea jatun ea yununitun daya axundinankanwen. Ea xaba keska ma en kaken chakabu juaya ana tsua dayatidumaki, meshu beai keskayadan— 6nuku watan main kemu michuxun pupus watan jawen juni bekun bepuxkin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index