Search form

Judas 1:5

Diosun jatu unanti watan kupinunbadikiaki, na janchadan

5Egipto anua Israelbu Diosun jatu taxnimabidani man unanbiaya jaskakidi man shinanunbun ana matu yuinun ninkakanwen. Ma jatu paxawabiaima Israelbu jabun Diosun jancha ikunwankatsi ikama danainbuwen taexun janu tsua jiweabumanuxun Yavé Diosun jatu kupikin tenankubidani man unaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index