Search form

Judas 1:7

7Ja jawen nai tsumabu jatu axanai keskadi wakin nawabu Sodoma inun Gomorra maewan inun jatu dapi mae udama anu jiweabu chutawen kemukin junibu jabe junibe chutanameaibu Diosun jatu kupikin jawen yusian danainbu chi nukaismawen jatu kupixanai keska wakin xabakabi Sodoma inun Gomorra jatu kupiniki, jabias nukubundi jatuwen taexun nun unanxanunbun jatu kupikinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index