Search form

Judas 1:8

8Jatu jaska wani shinanbiai ja padanananmisbun xabakabi shinain jiweama yuikin: “Diosun ea jadi yusinkiki”, iki jatun shinan medibiswen janchai yudawen besti kemui chutanamekin Dios xanen ibuai ichakin danankin Diosun nai tsuma kushipabudi ja amisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index