Search form

Lucas 13:1

Jawen shinan betsa watikidi yusinikiaki, na janchadan

1januxun jabiatiandi juni betsan Jesús yuikin:

—Uatian min mai pakea jatiuma Galilea anuabu Templo jemaintin anuxun kenwankin jatun chaxuwan tesenxun kuakin menupananbun xanen ibu Pilaton jawen soldadobu yunua machatuwen jatu detekin jatun jimi chaxuwan jimi yabi jusishinabukiaki. ¿Jaskakin Pilaton jatu jaska washinamen?— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index