Search form

Lucas 13:12-13

12-13Jesúsun uinkin kenaxun ainbu yuikin:

—Ainbuun, min ma xuxaki, min isin tenenidan— akin kamepiaya jawaida kawenikitan januxun Dios kenwankin taewaya

14janua juindukuntitian Jesúsun jaska wai uinkin shinain jatun ichati jiwe xanen ibu sinaxun jawenabu ichabu yuikin:

—Semana tibi 6 xaba nun dayamiski. Jau matu xuxawanun dayatian besti bekanwen, juindukuntitian xuxai juamadan— ikaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index