Search form

Lucas 15:23-24

23-24“Na en bake mawaima keska ma ana bestean keskaki. Benuima nun ma jaki nukuawen taexun ina awa bake xuajaida bitanxun textexun ja naiti piti ichapadi bawakanwen, pi nun jabe benimanunbunan”, jatu wa jawen jancha ninkai jabe benimajaidai nawai taeaibun

25jaskaibun jawen bake iyua bai anu dayatani jui jawen jiwe dapi kemakin nawaibu ninkakubidankin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index