Search form

Lucas 16:1

Mabu mekexunikatun jawen xanen ibu padanikidi miyuiwen yusinikiaki, na janchadan

1januxun fariseobun ninkadiaibun Jesúsun jawen tsumabu uinkin jabudi yusinkin:

—Juni betsa mabujaidaya inun bai ichapaya jabu dasibi mekexunika dayaxunmiskidi matu yuinun ninkakanwen. Jawen dayaxunikatun kanekin jawen jamapai tibi pe mekexunamaken jaki chaniabu ninkaxun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index