Search form

Lucas 16:18

Ainbu jenetimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 19.1-12; Mr 10.1-12)

18Jaskaken Diosun Moisés yusian eskaki. Tsuanda jawen ain jenetan ainbu betsa bikinan, Diosun jancha kanei chakabumisbuki. Ja inun, ainbu jawen benen jenebaina juni betsan ainwainan, ja juni betsadi jawen chakabudiaikiki, jaska Diosun Moisés yusian keneni kaneidan— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index