Search form

Lucas 20:1

¿Tsuan mia kushipa inainma min aki ikai? akin Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mt 21.23-27; Mr 11.27-33)

1Januxun xaba betsatian Templo jemaintin anuxun Jesúsun yuda ichapabu kakape yuikin jatu yusianyan Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun, Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu inun mae xanen ibu bexmasbun Jesús nemanun ika jaki kemaxun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index