Search form

Lucas 20:19

19januxun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun Jesúsun dayakapabu chakabubukidi miyuiwen jatukidi janchai jabun ninkakin unantan jaskaitian Jesús achikatsis ibiai yudan kaianki datekin jawa meama mapuxun uinkin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index