Search form

Lucas 20:41

Mesíaskidi Jesúsun jatu yukanikiaki, na janchadan

(Mt 22.41-46; Mr 12.35-37)

41ja unanepabu jabu mapuabu Jesúsun jatu bepuxumakin yukakin:

—Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun matu yusinkin yuikin: “Mesías Cristodan, Davidin baba ixanikiki”, ikin ¿jaskakin matu jaska yusinmisbumen?

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index