Search form

Lucas 20:9

Dayakapabu mekenan besumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 21.33-44; Mr 12.1-11)

9januxun yuda ichapabun Jesús ninkanun ika beabu miyuiwen Jesúsun ana jatu yusinkin:

—Juni betsan bai waxun uva bimi batapa banatan jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin inanyubaini chai kaimaken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index