Search form

Lucas 22:35

Jesúsun jawen tsumabu jenebainkatsi mapui jau jaskaxanunbun jatu yununikiaki, na janchadan

35januxun Jesúsun jawen tsumabu yunua butanimabu jatu yukakin:

—Man yusintanunbun peiuma inun kapankaunma inun tae pewetametia benauma en matu nichian man katanimadan, ¿jawa man yupaimamen?— jatu wa jabu kemakin:

—Jaskamajaidaki. Dasibi nun jayaimaki— ikaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index