Search form

Lucas 22:63-64

Xanen ibubu Junta Suprema anu Jesús iyunibukiaki, na janchadan

(Mt 26.59-68; Mr 14.55-65; Jn 18.19-24)

63-64jabianuxundi jabun Jesús achibidan ichakawakin besu beputan kaxe wakin kusha kusha akin yuikin:

—¿Tsuan mia kushaimenkain? Unantan nuku yuiwe— akubainkin 65betsa betsapa yuikin ichakawashinkin

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index