Search form

Lucas 3:23

Jesúsun xenipabu eska tana keyunibukiaki, na janchadan

(Mt 1.1-17)

23Jabiatiandi Jesús 30 badiya jawen Epa Dios dayaxunkin taewaya Josén yumewaimawen taexun yudabun yuikin: “Jesúsun epadan, Joséki”, iwanan, yuikubainibukiaki. Jawen xenipabukidi mia yuinun ninkawe.

Josén epadan, Elíkiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index