Search form

Lucas 3:6

6januxun Diosun medabewati jua dasibibun uinxankanikiki’ ”,

akin jaska yuini keska wakin Juanen akin jatun chakabu Diosun jau ana shinanyamakubainxanun chakabu jenekin jatun shinan betsa watan jawenabu jawen unanmati Juan yukakin: “Ea nashimawe”, jau ea anunbun ixun Juanen jatu yusinkubainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index