Search form

Lucas 4:38

Simónen dais ainbu inun isin betsa betsapa teneaibu Jesúsun jatu xuxawanikiaki, na janchadan

(Mt 8.14-17; Mr 1.29-34)

38Ja juni medanua yushin chakabu nichintan jatun ichati jiwe anua kaya Simón Pedron jawen jiwe anu Jesús iyua Simón Pedron dais ainbu yuna chakayama daka ninkatushitan jawen isin jau mainwanun jakidi Jesús yuiabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index