Search form

Lucas 4:4

4januxun Jesúsun nemakin:

—Jaskakidi Diosun jancha kenenibudan, ninkawe. “Piti besti shinain yudabu jawens jiwetidubumaki. Jakia Diosun jancha yuini ninkakin chibain yudabu pei jiwetidubuki”, aniki— iwanan —Jaskawen taexun ja min ea yunuaidan, en akamaki— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index