Search form

Lucas 4:41

41ja isin betsa betsapa teneaibu anua yushin chakabu nichian kainkainkin unanxubima jancha kushipawen yuikin:

—Miadan, min Diosun bakeki— akin yuikin Diosun Mesías Cristo unainbuwen taexun jau jadidi janchakin ana yuiyamanunbun Jesúsun jatu janchamamakin nemapakekin yushin chakabu kainmapakenikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index