Search form

Lucas 4:42

Judiobun ichati tibi anuxun Jesúsun jatu yusinkubaunikiaki, na janchadan

(Mr 1.35-39)

42Janua uxashini ma pena kemaya Jesús butukaina mae dapi benanta ja mesti ka benabaunkin jawen jaibuaibun bechitan jaki nukuxun yuikin:

—Dasibitun mia benakanikiki. Nenua ana kayamawe— akabu

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index