Search form

Lucas 6:20

Diosun jatu benimawaxanaikidi jawen tsuma kushipayabu Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

20jatu xuxawakin menetan jaki chiti ikabu besti beiskin jatu jancha wakin:

—Tsuabuda yumain matunmebi man kenkunkainama Dios xanen ibukin matu mekekubainxanaiwen taea man benimakunkainmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index