Search form

Lucas 6:21

21Ja inun, tsuabuda jawada pepa besti bechipai chakayamai jawen nuijaidaiwen kupikin Diosun jatu yaniwama keska waxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki.

Ja inun, tsuabunda matun chakabu shinain juinti nishma man kaxakatsis imisbuwen taexun Diosun matun juinti shinan chankanwan man benimakunkainmiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index