Search form

Lucas 8:16

Binkidi miyuiwen Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 4.21-25)

16janua yudan kaian anu ana kaxun Jesúsun miyui betsawen ana jatu yusinkin:

—Bin dekutan jamapaiwen bepukin junetima inun tapu naman tsauntima man unaiin. Jakia bin dekuxun jau jawenabu jikikin uinshadanunbun manaundi tsaunmisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index