Search form

Lucas 9:10

Jesúsun 5,000 junibu pimanikiaki, na janchadan

(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Jn 6.1-14)

10Janua jawen 12 kushipayabun Jesús anu chintunbidan jaska washinabu Jesúski chani meneabun Jesúsun jawen tsumabu janu tsua jiweabuma Betsaida dapi anu jatu iyuaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index