Search form

Lucas 9:43

43Diosun pepa kushipawen Jesúsun jatu uinmakubainaiwen taea dasibi e iki Jabaa! ike ikeaibun

Mawaxanaikidi Jesúsun ana jatu yuinikiaki, na janchadan

(Mt 17.22-23; Mr 9.30-32)

janua Jabaa! iki mapuabun jawen tsumabu besti Jesúsun yuikin:

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index