Search form

Marcos 1:1

Janu tsua jiweabumanuxun Nashimanika Juanen jatu yusinkin jatu nashimanikiaki, na janchadan

(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)

1Ja dukun bebunkidi Diosun jawen bake Jesús Mesíaskidi jatu yubani jaska jawen kakape taxnimakin taewani matu yuinun ninkakanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index