Search form

Marcos 1:7

7Januxun yudan kaian jatu banabimakin:

—Xanen ibu kushipajaida betsan ea binuan ea kachu dama juxanikiki. Jaskawen taexun mawaida en kushipa jayamatun kakain en jawen jawaumajaidatun jawen bichi tae mexpun tsitsauxun pekaxunkin akawakin en duawatidumaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index