Search form

Marcos 12:1

Dayakapabu mekenan besumakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 21.33-46; Lc 20.9-19)

1jabianuxundi miyuiwen Jesúsun xanen ibubu jatu yusinkin:

—Juni betsan bai waxun uva bimi batapa banatan mishkiwen dakenbaunkin keyutan janua jaki uva tsiniti watan januxun dasibi uinbaunti jiwe pishta keyatapa watan januxun jau bimi dabukun ea inanxanunbun, iwanan, juni betsa dayakapabube jabube yubakatan ibu keska wakin yunuyubaini chai kaimaken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index