Search form

Marcos 12:33

33Jaska inun, nukun juinti inun, nukun yushin dasibiwen inun, nukun shinan dasibiwen inun, dasibi nukun kushipawen Epa Dios duawai jaska nukunmebi nun nuimis keskai yuda betsabu tibiwen nun nuiaiwen taexun Diosun nuku bechipaijaidaikiki. Jamen jaskama jatida yuinaka detexun kuakin Dios nun inankuinmis inun jatida inankuinti betsa betsapa Dios kenwanti jiwe anu nun bumisdan, jawama keska Diosun shinanmiski— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index